Sunday, 27 February 2011

RestlessnessI can't wait for spring any longer! Where is it? I'm sick of snow and cold, and I'm sick of my winter clothes. Even more now, when all the women's magazines are full of exciting and inspiring spring fashion. Meanwhile it is still -10C here and you walk knee deep in the snow...So, what's a girl gonna do...she'll make herself a pair of happy, springtime earrings. ;)
It's my first time framing cabochons, i think i did ok, what do you think? 

Nie mogę się doczekać wiosny! Gdzie ona jest? Mam już serdecznie dosyć śniegu, zimna i zimowych ubrań. Szczególnie teraz, gdy wszystkie magazyny kobiece pełne są ciekawej i inspirującej wiosennej mody. Tymczasem tutaj nas nadal jest -10C tu i chodzę po kolana w śniegu ... Więc, cóż mam zrobić ... może zrobię parę wesołych, wiosennych kolczyków. ;)

To mój pierwsze próby oprawiania kaboszonów, myślę, że wyszło całkiem ok, a wy?

 

No comments:

Post a Comment